Home / Tag Archives: فرح شریعت، امید، ای.ال.اس، اطلسی

Tag Archives: فرح شریعت، امید، ای.ال.اس، اطلسی

به زیبایی پروانه بر روی اطلسی ها!

زندگی در "این لحظه و در حال حاضر" چه در داخل خانه ما که اکنون بیمارستان امید است، و چه بیرون از خانه مان به طرز حیرت انگیزی جاریست؛ پروانه کوچک و زیبائی که در حیاط روی اطلسی های گلدان آویزان بر دیوار همسایه نشسته، بال هایش را با شادی به هم میزند، صدای خنده های کودک همسایه که با آواز پرنده دلخواه من در هم آمیخته، گربه کوچک و یک پای همسایه مان (یک پایش قطع شده) بدون کوچکترین احساس کمبودی، با شیطنت همیشگی خود روی چمن های زمین روبرو جست و خیز می کند و ...

ادامه مطلب