Home / Tag Archives: زمستان، سرما، ای.ال.اس

Tag Archives: زمستان، سرما، ای.ال.اس

ای.ال.اس و مقابله با سرما در فصل زمستان

فصل سرما و هوای سرد می تواند برای بسیاری از بیماران ای.ال.اس سخت و طاقت فرسا باشد. با اینهمه پیاده روی در هوای آزاد و یا بعضی فعالیت های بیرونی در زمستان باعث ایجاد روحیه بهترخواهد بود و با رعایت یک سری رهنمودها می توان از این فصل نیز به اندازه کافی لذت برد.

ادامه مطلب