Home / Tag Archives: ای.ال.اس، وسایل کمکی، ماهیچه، اعصاب

Tag Archives: ای.ال.اس، وسایل کمکی، ماهیچه، اعصاب

اهمیت ابزار و وسایل مناسب برای بیماران ای.ال.اس

لازم است در طول شبانه روز چند بار وضعیت قرار گرفتن بیمار تغییر داده شود. وسایلی مانند پشم گوسفند، بالش های طبی، ملافه های ساتن و نرم و تشک هائی که قابلیت لرزش دارند می توانند کمک موثری در کم کردن دردهای عضلانی و مفصلی نمایند.

ادامه مطلب