Home / Tag Archives: ای.ال.اس، فرزندان، تجربه، روحیه

Tag Archives: ای.ال.اس، فرزندان، تجربه، روحیه

ای.ال.اس و لزوم حفاظت روحی از فرزندان

زمانی که بیماری همسرم، ای.ال.اس تشخیص داده شد، با اشراف به اینکه چه عواقب و سرنوشتی در انتظارمان هست، یکی از مهم ترین موضوعاتی که هم برای من و هم برای او مطرح شد این بود که موضوع را با بچه ها کی، چگونه و تا چه حد مطرح نماییم؟

ادامه مطلب