Home / Tag Archives: ای.ال.اس، علت بیماری، ماهیچه

Tag Archives: ای.ال.اس، علت بیماری، ماهیچه

مصاحبه با دکتر اسخلهاس (قسمت دوم)

بیماران ای.ال.اس و اطرافیان آنها می خواهند بدانند: ریشه بیماری شان چیست؟ چه عواقبی دقیقا در انتظارشان هست؟ برای پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری آیا می توان کاری کرد؟ چه علاجی برای بیماری شان وجود دارد؟ چه اقدامات و چه کارها و تلاشهائی در این زمینه صورت می گیرد؟ و ده ها سوال دیگر

ادامه مطلب