Home / نوشته های امید (page 2)

نوشته های امید

این تجارب، و حرفهای صمیمانه امید است که او طی دورانی که به سختی با بیماری ای.ال.اس در حال دست و پنجه نرم کردن بود، جهت درج در اینجا، وبسایتی که او خود باعث و بانی راه اندازی آن بود، نوشته شده است.

چک لیستی برای درک نیازهای بیمار ای.ال.اس!

قبلا در شعرگونه ای نوشتم که در برابر این هیولای بدخیم (ای.ال.اس) زانوی التماس به زمین نخواهم زد. می خواهم خودم را نزد خود انسانیم به اثبات برسانم و غرور انسانی و رضامندی درونیم را تقویت نمایم. گاهی در تخیل، روحم چند قدم از تخت فاصله می گیرد و لبخند زنان به من می گوید"بکش، ببینم تا کجا می کشی"!

ادامه مطلب