Home / نوشته های امید

نوشته های امید

این تجارب، و حرفهای صمیمانه امید است که او طی دورانی که به سختی با بیماری ای.ال.اس در حال دست و پنجه نرم کردن بود، جهت درج در اینجا، وبسایتی که او خود باعث و بانی راه اندازی آن بود، نوشته شده است.

پاسخ امید به نامه یک بیمار ای.ال.اس از ایران

به این فرمول هم توجه کن: هر وقت بر زبان راندی که : خدایا چرا من؟ بدان که بدترین حرف ها را زده ای. این نوع شاکی بودن از خدا روحیه ات را خراب تر می کند و اجازه نمی دهد که با واقع بینی دنبال حل مشکلات ات باشی.

ادامه مطلب

معجزه در دستان خود شماست!

شخصا هیچ احساس خوبی ندارم از این که دور و برم پر از امکانات و دستگاه های الکتریکی است که هم بیمه و هم شهرداری این جا مجانی در اختیارمان گذاشته و مادر تو – واطرافیان اش - بدون کم ترین امکانات، با عوارض این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

ادامه مطلب

زندگی با “ویلچر” هم زیباست !

امید و واقعگرایی باید همواره به موازات هم حرکت کنند و نباید یکی را به ضرر دیگری تضعیف کرد. اگر با واقع بینی، شرایط، وسایل و الزامات ضروری را برای این قبیل بیماران فراهم نکنیم، به زودی آن امید اولیه هم به یاس و روحیه باختگی تبدیل می شود.

ادامه مطلب

” مرگ، گاهی ریحان می چیند “!

این کمیت چسبیدن به زندگی نیست که هراس از مرگ را به جان ما میریزد. در درجه اول، این خود زندگی است که زیباست و اسباب آن فرع است. حرفم این است که تنها با تغییر نگاه به کل هستی و مشاهده جایگاه خود در آن است که پذیرش حقیقت مرگ آسان می شود.

ادامه مطلب

خدایا، چرا من؟!

او در تمام مدت بیماری کوچکترین گله و شکایتی نکرد. او با متانت و استقامتی باورنکردنی حقیت بیماری اش، یعنی ای.ال.اس را پذیرفته بود. بنابراین هرگز نپرسید: "خدایا چرا من؟!"

ادامه مطلب

بیماری و ایمان!

در رابطه با نحوه برخورد با بیماریم – ای.ال.اس – فکر نمی کنم تحول بخصوصی در من صورت گرفته باشد. اما تجاربی دارم که ارزش بازگو کردن برای همدردان بیمارم دارد. یک چیزهایی از درون خودم به عنوان مبنا عمل می کند و چیزهایی به عنوان شرط از بیرون کمکم می نمایند تا در مواجهه با شرایط دشوار کنونی، کم نیاورم. اول شرایط را می گویم، بعد مبانی را که مد نظر شما هم هست.

ادامه مطلب

بیماری و غرور!

به جای این راه های انحرافی، غرورت را از نشان دادن روحیه بالا در برابر بیماری تامین کن و به نمایش بگذار. از واقعیت بیماری اصلا فرار نکن. بنشین با حوصله وتسلط به خود، مراحل بعدی پیشرفت بیماری را در نظر بگیر و از حالا به فکر تامین وسایل آن باش.

ادامه مطلب